onsdag 18 april 2018

Slänga skräp i naturen? NEJ!


Vi gick vi ut med påsar och handskar och plockade det skräp vi kunde hitta i Olofstorp. Vi hittade mycket skräp. 
Det tog lång tid att plocka upp allt skräp på varje ställe som vi stannade på! 


Vi har arbetat med sagan "Rädda havet med hajen Kaj".

I sagan fick vi lära oss vad som händer i havet när vi människor skräpar ner.
Det är till exempel inte bara det skräp som vi människor slänger i vattnet som hamnar där, utan även det skräp vi slänger på marken blåser ner i havet.
Det gör att fiskarna kan fastna i skräpet och dö.

Sälar och valar som behöver komma upp till ytan och andas är särskilt utsatta om de fastnar i nät eller annat som vi människor inte brytt oss om att plocka upp.
Vi lärde oss också att plast som ligger i havet blir till mindre och mindre bitar som till slut blir så små att fiskarna tror att det är plankton de äter, när de egentligen äter plast.


Tillsammans kom vi fram till att vi människor

INTE ska slänga skräp på marken.

INTE ska slänga skräp i havet.

att vi SKA slänga allt skräp i soptunnan.

Vi pratade om vad som händer när vi människor inte tar hand om vår planet och bland annat slänger skräp på marken och i sjöar & havet. 


Året om arbetar vi med vårt interna kretslopp med våra höns!
 Barnen ger hönsen mat och tar hand om äggen som hönorna värpt. Äggen blir sen till pannkakor eller annat gott i köket. Tillsammans med barnen odlar vi grönsaker, bland annat potatis, morötter, lök, tomater, gurka och kryddor. Det odlade används i matlagningen. Matrester går till hönsen. Det inte de kan äta läggs i komposten, där det finns spännande maskar som gör jobbet att omvandla allt till jord. Jorden hamnar sedan på odlingarna i ett internt kretslopp.Södergårdens familjedaghem arbetar med Grön Flagg om helheten. Det handlar om ett hållbart tänk och livslångt lärande. Delaktighet och lärande genom lek och skapande där allt hänger ihop. – Jag vill lära barnen om de resurser som finns på jorden och att ta vara på resurserna på bästa sätt. Lära dem vara rädda om saker och inte slösa!

Syftet med arbetet är att implementera ett hållbarhets tänk redan i förskolan och att arbeta utifrån gemensamma mål i ett gemensamt tema.
Grön Flagg är ett bra verktyg för verksamheten att använda för att arbeta systematiskt med miljöfrågor. Det utgår från förskolans läroplan och binder samman de olika målen samtidigt som det är en certifiering.


 Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

(Läroplanen, 2016)

Södergårdens Familjedaghem
Marie Pilhede

tisdag 17 april 2018

Södergårdens familjedaghem/Pedagogiskomsorg är en Grön flaggförskola!

Miljöarbete
Grön Flagg är en miljöutmärkelse som man får av Håll Sverige Rent. För att få certifikatet och flaggan så ska man tillsammans med barnen uppfylla mål inom ett miljöområde. Målen följs upp och godkänns av Håll Sverige Rent. På Södergårdens familjedaghem fick vi vårt certifikat för Grön Flagg 2010. Vi har sedan dess arbetat med miljöområden som Återvinning, Odling, Vattenkonsumtion, Energi- och Elförbrukning, Kretslopp, Konsumtion, Giftfri förskola mm.
Våra mål för verksamhetsåret 2018/19 – Mål 1 Naturruta
Naturruta. Denna "ruta" är till för att alla barn på Södergårdens familjedaghem ska få möjlighet att undersöka och skapa en förståelse om vad som händer under ett år i naturen.


– Mål 2 Allas lika värde i naturen
På förskolan arbetar vi för allas lika värde. Vi vill skapa en förståelse för barnen att alla djur i vår närmiljö fyller en funktion och har ett syfte och att vi behöver vara rädda om dem.På gården har vi möjlighet till att iaktta smådjuren som lever i komposten på gården. Vi kommer även undersöka vårt insektshotell för att se om någon flyttat in.– Mål 3 Var kommer vår mat ifrån?
Vi vill skapa en förståelse för varje barn att det vi äter är det någon som har odlat och producerat. Vi kommer att ta hjälp av våra hönor för att se vilka behov de har för att vi ska kunna få ägg i utbyte att äta.Vi skördar våra grönsaker tillsammans på hösten för att visa på hur potatisen, morötter, rödbetor mm växer. På våren kan barnen även plantera lite havre och vete för att visa på hur våra sädesslag växer på åkrarna.

Södergårdens Familjedaghem Djur & Skur /Pedagogisk omsorg

Vi bedriver verksamheten på Dansered Södergård utifrån läroplan för förskolan, Lpfö98 rev.2016.
Naturen erbjuder möjligheter att träna och utveckla kroppen genom att hoppa, gå, springa, krypa, balansera, leka… Kroppsuppfattningen blir god och självförtroendet stärks när barnen behärskar sin kropp. Barnen  får inblick i djurens liv på gården allt mellan mata höns, kycklingar, hästar, katter hundar & kaniner. Och vi följer det "vilda djurlivet" som finns runt omkring oss
Vi leker, sjunger och blir vänner med småkrypen i skogen. Vi lär oss om det som lever och växer samt att vara aktsamma om det som finns i naturen. Matsäckstunden ger bl.a. gemenskap, närhet och trygghet.
Empati stärks och hänsyn till andra, vi lär oss om djuren och hur de trivs i vår närvaro.
Leken är ett viktigt redskap som bl.a. utvecklar barnets fantasi, språk, matematik, teknik, sociala kompetens och samspel.
Genom att vistas i naturen och få upplevelser med lek och iakttagelser kommer kunskapen och glädjen att få vara där i livet.
Mvh. Marie & dagbarnen

tisdag 16 januari 2018

Välkomna tillbaka till en ny termin på familjedaghemmet

Nu har en ny termin börjat här på Södergårdens familjedaghem!  Vi hälsar alla gamla barn VÄLKOMNA tillbaka och de nya VÄLKOMNA till oss. 
 Barnen är i full gång med att upptäcka och leka.

Det är här på bloggen som vi ibland visar vad barnen gör på verksamheten. 

Genom bilderna på
TYRA-APPEN som stöd kan ni föräldrar tillsammans med era barn diskutera det som sker och utforskas.

På TYRA-APPEN 
 Finns även veckobrev med veckoplanering & matsedel
Och varje barns egna portfolio med många bilder & filmer från dagarna hos oss!

Här är lite bilder från 2017
På brandstatinen